Excepcions

Indiqueu les abreviacions o combinacions de lletres que no vulgueu que el LibreOffice corregeixi automàticament.

Les excepcions que definiu depenen de la configuració de la llengua actual. Si ho voleu, podeu canviar la configuració de la llengua seleccionant una altra llengua en el quadre Reemplaçaments i excepcions per a la llengua.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Exceptions tab.


Reemplaçaments i excepcions per a la llengua:

Seleccioneu la llengua per a la qual vulgueu crear o editar regles de reemplaçament. El LibreOffice cercarà en primer lloc les excepcions definides per a la llengua que correspongui a la posició actual del cursor en el document, i després continuarà la cerca per a la resta de llengües.

Abreviacions (sense majúscula a continuació)

Introduïu una abreviació seguida d'un punt i, a continuació, feu clic a Nou. Amb aquesta acció evitareu que el LibreOffice converteixi automàticament en majúscula la primera lletra que introduïu a continuació del punt final de l'abreviació.

Llista les abreviacions que no es corregeixen automàticament. Per suprimir un element de la llista, seleccioneu-lo i, a continuació, feu clic a Suprimeix.

Paraules amb dues majúscules inicials

Introduïu la paraula o abreviació començada amb dues majúscules per a la qual no vulgueu que el LibreOffice apliqui el canvi a una sola majúscula inicial. Per exemple, podeu introduir la sigla PC per evitar que el LibreOffice la converteixi en Pc.

Llista les paraules o abreviacions que comencen amb dues majúscules i que no s'han de corregir automàticament. Totes les paraules que comencin amb dues majúscules es llistaran en aquest camp. Per treure un element de la llista, seleccioneu-lo i feu clic a Suprimeix.

Nou

Afegeix l'entrada actual a la llista d'excepcions.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats sense confirmació.

Inclusió automàtica

Afegeix automàticament abreviacions o paraules començades amb dues majúscules inicials a la llista d'excepcions corresponent. Aquesta característica només funciona si activeu les opcions Corregeix DUes MAjúscules al COmençament de PAraula o Converteix en majúscula la primera lletra de cada frase que hi ha a la columna [T] de la pestanya Opcions d'aquest diàleg.

Botons de diàleg

Reinicialitza

Reinicialitza els valors modificats als valors anteriors de la pestanya.

Cancel·la

Tanca el diàleg i descarta tots els canvis.

D'acord

Desa tots els canvis i tanca el diàleg.