Reemplaça

Permet editar la taula de reemplaçament per a la correcció o el reemplaçament automàtic de paraules o abreviacions d'un document.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Replace tab.


Reemplaçaments i excepcions per a la llengua:

Seleccioneu la llengua per a la qual vulgueu crear o editar regles de reemplaçament. El LibreOffice cercarà en primer lloc les excepcions definides per a la llengua que correspongui a la posició actual del cursor en el document, i després continuarà la cerca per a la resta de llengües.

Taula de reemplaçament

Llista les entrades per al reemplaçament automàtic de paraules, abreviacions o parts de paraules mentre escriviu. Per a afegir una entrada a la taula, introduïu el text corresponent en els quadres Reemplaça i Amb i, a continuació, feu clic a Nou. Per editar una entrada, seleccioneu-la, modifiqueu el text del quadre Amb i feu clic a Reemplaça. Per a suprimir una entrada, seleccioneu-la i feu clic a Suprimeix.

Podeu utilitzar la característica de correcció automàtica per a aplicar un format de caràcter específic a una paraula, abreviació o part de paraula. Seleccioneu el text formatat en el document, obriu aquest diàleg, desactiveu la casella Només text i, a continuació, introduïu el text que vulgueu reemplaçar en el quadre Reemplaça.

Reemplaça

Enter the word, abbreviation or word part that you want to replace while you type. Wildcard character sequence .* in the end of word results the replacement of the word before arbitrary suffixes, too. Wildcard character sequence .* before the word results the replacement after arbitrary prefixes, too. For example, the pattern "i18n.*" with the replacement text "internationalization" finds and replaces "i18ns" with "internationalizations", or the pattern ".*..." with the replacement text "…" finds and replaces three dots in "word..." with the typographically correct precomposed Unicode horizontal ellipsis ("word…").

Icona de consell

To replace word parts or characters within words, you can use starting and terminating wildcard character sequences in the same pattern. For example, entering time values can be faster using only numerical keys, and double decimal separators as colons in the following way: set the pattern ".*...*" or ".*,,.*" (double dots or commas within words) and the replacement text ":", and entering "10..30" or "10,,30" results "10:30" automatically.


Amb:

Introduïu el text, el gràfic, el marc o l'objecte OLE que vulgueu que reemplaci el text del quadre Reemplaça. Si heu seleccionat text, un gràfic, un marc o un objecte OLE del document, la informació rellevant es mostrarà aquí.

Només text

Desa l'entrada en el quadre Amb sense formatar-la. Si activeu aquesta opció, en fer el reemplaçament el text utilitzarà el mateix format que el text del document.

Nou

Afegeix una entrada a la taula de reemplaçament, o bé la reemplaça.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats sense confirmació.

Botons de diàleg

Reinicialitza

Reinicialitza els valors modificats als valors anteriors de la pestanya.

Cancel·la

Tanca el diàleg i descarta tots els canvis.

D'acord

Desa tots els canvis i tanca el diàleg.