Opcions

Seleccioneu les opcions per a la correcció automàtica en teclejar i, a continuació, premeu D'acord.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Options tab.


Utilitza la taula de reemplaçament

Si introduïu una combinació de lletres que coincideixi amb una drecera de la taula de reemplaçament, la combinació de lletres es reemplaçarà pel text de reemplaçament.

Corregeix DUes MAjúscules al COmençament de PAraula

Si introduïu dues lletres majúscules al principi d'una paraula, la segona lletra majúscula es reemplaçarà automàticament per la minúscula que correspongui.

Converteix en majúscula la primera lletra de cada frase.

Converteix en majúscula la primera lletra de cada frase.

Automatic *bold*, /italic/, -strikeout- and _underline_

Automatically applies bold, italic, strikethrough or underline formatting to text enclosed by asterisks (*), slashes (/), hyphens (-), and underscores (_), respectively. These characters disappear after the formatting is applied.

Icona de nota

This feature does not work if the formatting characters * / - _ are entered with an Input Method Editor.


Reconeix els URL

Crea automàticament un enllaç quan introduïu un URL.

Reemplaça els guions

Reemplaça un o dos guionets amb un guió llarg (vegeu la taula següent).

El text es reemplaçarà després d'introduir un espai final en blanc (espai, tabulador o retorn). A la taula següent, les lletres A i B representen text format per lletres de la A a la z o per dígits del 0 al 9.

Text que introduïu:

Resultat que obteniu:

A - B (A, espai, menys, espai, B)

A – B (A, espai, guió curt, espai, B)

A -- B (A, espai, menys, menys, espai, B)

A – B (A, espai, guió curt, espai, B)

A--B (A, menys, menys, B)

A—B (A, guió llarg, B)
(vegeu la nota que hi ha a continuació de la taula)

A-B (A, menys, B)

A-B (sense canvis)

A -B (A, espai, menys, B)

A -B (sense canvis)

A --B (A, espai, menys, menys, B)

A –B (A, espai, guió curt, B)


Icona de nota

Si els guionets són entre dígits, o el text té l'atribut de llengua hongarès o finès, aleshores els dos guionets de la seqüència A--B es reemplaçaran per un guió curt, i no per un guió llarg.


Ignora els espais dobles

Reemplaça dos o més espais consecutius per un sol espai.

Botons de diàleg

Reinicialitza

Reinicialitza els valors modificats als valors anteriors de la pestanya.

Cancel·la

Tanca el diàleg i descarta tots els canvis.

D'acord

Desa tots els canvis i tanca el diàleg.