Text

Defineix el format i les propietats d'ancoratge per al text del dibuix o per a l'objecte de text seleccionat.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format -


Aquesta ordre només està disponible per als objectes de dibuix que poden contenir text (com ara els rectangles), i en canvi no està disponible per a les línies.

Text

Permet definir el format i les propietats d'ancoratge per al text de l'objecte de dibuix o de text seleccionat.

Animació de text

Afegeix un efecte d'animació al text de l'objecte de dibuix seleccionat.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.