Distribució

Distribueix de manera equitativa tres o més objectes seleccionats al llarg de l'eix horitzontal o de l'eix vertical. També podeu distribuir de manera equitativa l'espaiat entre objectes.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Modifica - Distribució (LibreOffice Draw)

Obriu el menú contextual - trieu Distribució (LibreOffice Impress)


Els objectes es distribueixen respecte dels objectes més externs de la selecció.

Horitzontal

Permet indicar la distribució horitzontal per als objectes seleccionats.

Cap

Els objectes no es distribueixen horitzontalment.

Esquerra

Distribueix els objectes seleccionats de manera que les seves vores esquerres quedin espaiades de manera equitativa.

Centre

Distribueix els objectes seleccionats de manera que els seus centres horitzontals quedin espaiats de manera equitativa.

Espaiat

Distribueix els objectes seleccionats horitzontalment, per tal d'espaiar-los de manera equitativa.

Dreta

Distribueix els objectes seleccionats de manera que les seves vores dretes quedin espaiades de manera equitativa.

Vertical

Permet indicar la distribució vertical per als objectes seleccionats.

Cap

Els objectes no es distribueixen verticalment.

Superior

Distribueix els objectes seleccionats de manera que les seves vores superiors quedin espaiades de manera equitativa.

Centre

Distribueix els objectes seleccionats de manera que els seus centres verticals quedin espaiats de manera equitativa.

Espaiat

Distribueix verticalment els objectes seleccionats per tal que quedin espaiats de manera equitativa.

Inferior

Distribueix els objectes seleccionats de manera que les seves vores inferiors quedin espaiades de manera equitativa.