Amplada de la columna

Canvia l'amplada de la columna actual o de les columnes seleccionades.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format - Columna - Amplada

Obriu el menú contextual d'una capçalera de columna en una taula d'una base de dades oberta - trieu Amplada de la columna


També podeu canviar l'amplada d'una columna arrossegant-ne la línia divisòria del costat de la capçalera.

Amplada

Introduïu l'amplada de columna que vulgueu utilitzar.

Ajusta automàticament l'amplada de la columna segons el tipus de lletra actual.