Treu-ho del grup

Permet sortir del grup, de manera que ja no en pugueu editar els objectes individuals. Si us trobeu en un grup incrustat, només es tancarà aquest subgrup.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format - Agrupa - Treu-ho del grup (documents de text, fulls de càlcul)

Trieu Modifica - Treu-ho del grup (documents de dibuix)

Obriu el menú contextual - trieu Treu-ho del grup

Icona

Treu-ho del grup