Agrupa

Agrupa els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure com si fossin un sol objecte.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format - Agrupa - Agrupa (documents de text, fulls de càlcul)

Trieu Modifica - Agrupa (documents de dibuix)

Obriu el menú contextual - trieu Agrupa - Agrupa (objectes amb formularis)

Icona

Agrupa


Les propietats dels objectes individuals es mantenen fins i tot després d'agrupar-los. Noteu que és possible incrustar grups, és a dir, incloure un grup dins d'un altre grup.