Diàleg Fontwork (versió anterior)

Edita els efectes del Fontwork per a l'objecte seleccionat que s'ha creat al diàleg Fontwork anterior.

Icona de nota

This Fontwork dialog is only available for Fontwork in old Writer text documents that were created prior to OpenOffice.org 2.0. You must first call Tools - Customize to add a menu command or an icon to open this dialog.


Us permet canviar la forma de la línia de base de text per obtenir semicercles, arcs, cercles i línies de forma lliure.

Icones d'alineació

La fila superior conté les formes de línia de base següents: Semicercle superior, Semicercle inferior, Semicercle esquerre i Semicercle dret.

La fila del mig conté les formes de línia de base següents: Arc superior, Arc inferior, Arc esquerre i Arc dret.

La fila inferior conté les formes de línia de base següents: Cercle obert, Cercle tancat, Cercle tancat II i Cercle obert vertical. Per obtenir un resultat òptim, l'objecte de dibuix ha de contenir més de dues línies de text.

Elimina la formatació del punt de referència.

Icona

Desactivat

Utilitza el límit superior o inferior de l'objecte seleccionat com a línia de base del text.

Icona

Gira

Utilitza el límit superior o inferior de l'objecte seleccionat com a línia de base del text i conserva l'alineació vertical original dels caràcters individuals.

Icona

Dret

Horizontally slants the characters in the text object.

Icona

Inclinació horitzontal

Vertically slants the characters in the text object.

Icona

Inclinació vertical

Inverteix la direcció del flux del text i també el text de manera horitzontal o vertical. Per poder utilitzar esta orde cal que abans apliqueu una línia de base diferent al text.

Icona

Orientació

Alinea al text a l'extrem esquerre de la línia de base del text.

Icona

Alinea a l'esquerra

Centra el text a la línia de base de text.

Icona

Centre

Alinea el text a l'extrem dret de la línia de base del text.

Icona

Alinea a la dreta

Redimensiona el text perquè s'ajusti a la longitud de la línia de base del text.

Icona

Text de mida automàtica

Introduïu una xifra per a l'espai que vulgueu deixar entre la línia de base del text i la base dels caràcters individuals.

Icona

Distància

Introduïu una xifra per a l'espai que vulgueu deixar entre el principi de la línia de base del text i el principi del text.

Icona

Sagnat

Mostra o amaga la línia de base del text o els límits de l'objecte seleccionat.

Icona

Vora

Mostra o amaga les vores dels caràcters individuals del text.

Icona

Vora del text

Suprimeix els efectes d'ombra que heu aplicat al text.

Icona

Sense ombra

Afegeix una ombra al text de l'objecte seleccionat. Feu clic a aquest botó i, a continuació, introduïu les dimensions de l'ombra en els quadres Distància X i Distància Y.

Icona

Vertical

Afegeix una ombra inclinada al text de l'objecte seleccionat. Feu clic a aquest botó i, a continuació, introduïu les dimensions de l'ombra en els quadres Distància X i Distància Y.

Icona

Inclina

Distància horitzontal

Introduïu la distància horitzontal entre els caràcters de text i la vora de l'ombra.

Icona

Distància X

Distància vertical

Introduïu la distància vertical entre els caràcters de text i la vora de l'ombra.

Icona

Distància Y

Color de l'ombra

Seleccioneu un color per a l'ombra de text.