Edita els punts

Us permet canviar la forma de l'objecte de dibuix seleccionat.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Edita ▸ Punts

Icona

Edita els punts


Per editar la forma de l'objecte de dibuix seleccionat, feu clic a la icona Punts de la barra Dibuix i, a continuació, arrossegueu un dels punts de l'objecte.