Organitza

Canvia l'ordre d'apilament per a l'objecte o els objectes seleccionats.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format - Organitza (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Obriu el menú contextual - trieu Organitza (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Trieu Modifica - Organitza (LibreOffice Draw)

Icona

Organitza


Capa per a textos i gràfics

Cada vegada que inseriu un objecte nou en un document, l'objecte nou s'apila damunt de l'objecte inserit anteriorment. Utilitzeu les ordres d'organització per canviar l'ordre d'apilament per als objectes d'un document. Tingueu en compte que no podeu canviar l'ordre d'apilament per al text.

Porta al davant

Mou l'objecte seleccionat al principi de l'ordre d'apilament, de manera que quedi davant de la resta d'objectes.

Envia cap endavant

Mou l'objecte seleccionat un nivell cap amunt, de manera que quedi més a prop de la part superior de l'ordre d'apilament.

Envia cap enrere

Mou l'objecte seleccionat un nivell cap avall, de manera que quedi més a prop de la part inferior de l'ordre d'apilament.

Envia al fons

Mou l'objecte seleccionat a darrere de l'ordre d'apilament, de manera que quedi darrere de la resta d'objectes.

Al primer pla

Mou l'objecte seleccionat davant del text.

Al fons

Mou l'objecte seleccionat darrere del text.