Inverteix

Permet invertir l'objecte seleccionat de manera horitzontal o vertical.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Modifica - Inverteix (LibreOffice Draw)

Trieu la pestanya Format - Imatge - Imatge

Obriu el menú contextual - trieu Inverteix (documents de presentació)


Verticalment

Inverteix l'objecte o els objectes seleccionats de manera vertical des de dalt cap a baix.

Horitzontalment

Inverteix l'objecte o els objectes seleccionats de manera horitzontal d'esquerra a dreta.