Ombra

Add a shadow to the selected drawing object, and define the properties of the shadow.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Format - Area - Shadow tab


Propietats

Us permet definir les propietats de l'ombra que voleu aplicar.

Utilitza l'ombra

Adds a shadow to the selected drawing object.

Posició

Click where you want to cast the shadow.

Distància

Enter the distance that you want the shadow to be offset from the selected object.

Color

Select a color for the shadow.

Transparència

Enter a percentage from 0% (opaque) to 100% (transparent) to specify the transparency of the shadow.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Ombra

Afegeix una ombra a l'objecte seleccionat. Si l'objecte ja té una ombra, se suprimirà. Si feu clic a aquesta icona sense haver seleccionat cap objecte, l'ombra s'afegirà al proper objecte que dibuixeu.

Icona

Ombra