Mapes de bits

Seleccioneu el mapa de bits que vulgueu utilitzar com a patró d'emplenament, o bé creeu un patró de píxels. També podeu importar mapes de bits i desar o carregar llistes de mapes de bits.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Format - Area - Bitmaps tab


Editor de patrons

Utilitzeu aquest editor per crear patrons de mapes de bits bicolors simples de 8x8 píxels.

Graella

Per habilitar aquest editor, seleccioneu el mapa de bits En blanc a la llista de mapes de bits.

Importa

Cerqueu el mapa de bits que vulgueu importar i feu clic a Obre. El mapa de bits s'afegirà al final de la llista de mapes de bits disponibles.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats després d'una confirmació.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.