Línia

Definiu les opcions de formatació de la línia seleccionada o de la línia que voleu dibuixar. També podeu afegir extrems de fletxa a una línia o bé modificar els símbols dels diagrames.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Format - Línia - Línia

Choose View - Styles - open context menu and choose Modify/New - Line tab (presentation documents)

Trieu la pestanya Format - Títol - Vores (diagrames)

Trieu la pestanya Format - Llegenda - Vores (diagrames)

Trieu la pestanya Format - Eix - Línia (diagrames)

Trieu la pestanya Format - Graella - Línia (diagrames)

Trieu la pestanya Format - Pla lateral del diagrama - Vores (diagrames)

Trieu la pestanya Format - Base del diagrama - Vores (diagrames)

Trieu la pestanya Format - Àrea del diagrama - Vores (diagrames)


Propietats de la línia

Estils

Select the line style that you want to use.

Icona

Estil de línia

Colors

Select a color for the line.

Icona

Color de línia

Amplades

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

Icona

Amplada de la línia

Transparència

Introduïu la transparència de la línia; 100% correspon a una transparència completa i 0%, a una opacitat completa.

Icona

Definiu les opcions per als símbols de punts de dades al diagrama.

Selecciona

Seleccioneu l'estil de símbol que voleu utilitzar al diagrama. Si seleccioneu Automàtic, el LibreOffice utilitza els símbols per defecte per al tipus de diagrama seleccionat.

Amplada

Introduïu una amplada per al símbol.

Alçada

Introduïu una alçada per al símbol.

Conserva la relació

Conserva les proporcions del símbol quan introduïu un valor nou per a l'alçada o per a l'amplada.

Estils de fletxa

Podeu afegir extrems de fletxa a un o als dos extrems de la línia seleccionada. Per afegir un estil de fletxa personalitzat a la llista, seleccioneu la fletxa al document i feu clic a la pestanya Estils de fletxa d'aquest diàleg.

Estil

Seleccioneu l'extrem de fletxa que voleu aplicar a la línia seleccionada.

Amplada

Introduïu una amplada per a l'extrem de fletxa.

Centre

Col·loca el centre dels extrems de fletxa als finals de la línia seleccionada.

Sincronitza les terminacions

Actualitza automàticament les configuracions dels dos extrems de fletxa quan introduïu una altra amplada; seleccioneu un altre estil d'extrem de fletxa o centreu un dels extrems.

Estils de cantonada i d'extrem

Estil de cantonada

Seleccioneu la forma a utilitzar a les cantonades de la línia. En el cas d'un angle petit entre línies, una forma amb biaix se substitueix amb una forma amb bisellat.

Estil d'extrem

Seleccioneu l'estil dels extrems de línia. Els extrems s'afegeixen també al traçat interior.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.