1,5 línies

Defineix l'interlineat del paràgraf actual en una línia i mitja.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu el menú contextual - trieu Interlineat - 1,5 línies


Icona

Interlineat: 1,5