Alinea a la part superior

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format - Alineació - Superior (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Trieu Modifica - Alineació - Superior (els objectes seleccionats) (LibreOffice Draw)

Obriu el menú contextual - trieu Alineació - Superior (els objectes seleccionats) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

A la barra d'eines Alineació (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), feu clic a

Icona

Superior


Els objectes s'alineen a la vora superior de l'objecte que es troba més amunt de la selecció. Per alinear els diferents objectes d'un grup, per a incloure-ho al grup, seleccioneu els objectes, feu clic amb el botó dret del ratolí i trieu una opció d'alineació.