Capçalera

Afegeix una capçalera a l'estil de pàgina actual. Una capçalera és una àrea, situada al marge superior de la pàgina, on podeu inserir text o gràfics.

També podeu afegir vores o un emplenament de fons a una capçalera.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Format ▸ Pàgina ▸ Capçalera

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Header tab


Si voleu que una capçalera s'ampliï fins als marges de la pàgina, inseriu un marc a la capçalera.

Capçalera

Definiu les propietats de la capçalera.

Activa la capçalera

Adds a header to the current page style.

El mateix contingut esquerra/dreta

Even and odd pages share the same content.

Mateix contingut a la primera pàgina

La primera pàgina, les parelles i les senars comparteixen el mateix contingut.

Marge esquerre

Introduïu la quantitat d'espai que s'ha de deixar entre la vora esquerra de la pàgina i la vora esquerra de la capçalera.

Marge dret

Introduïu la quantitat d'espai que s'ha de deixar entre la vora dreta de la pàgina i la vora dreta de la capçalera.

Espaiat

Introduïu la quantitat d'espai que s'ha de deixar entre la vora inferior de la capçalera i la vora superior del text del document.

Utilitza l'espaiat dinàmic

Aquesta opció, que substitueix la configuració d'espaiat, permet que la capçalera cobreixi l'àrea situada entre la capçalera i el text del document.

Alçada

Introduïu l'alçada que voleu que tingui la capçalera.

Ajusta automàticament l'alçada

Ajusta automàticament l'alçada de la capçalera al contingut que introduïu.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Més

Defineix una vora, un color de fons o un patró de fons per a la capçalera.