Pàgina

Permet definir els formats de pàgina per a documents d'una o diverses pàgines, així com la numeració i els formats de paper.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Format ▸ Pàgina ▸ Pàgina

Choose Slide - Properties - Page tab (in LibreOffice Impress)

Choose Page - Properties - Page tab (in LibreOffice Draw)

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Page tab


Page format tab page

Selecció de la màxima àrea imprimible en una pàgina

Format del paper

Seleccioneu una mida de paper predefinida en una llista o definiu un format de paper personalitzat.

Format

Seleccioneu una mida de paper predefinida o introduïu les mides del paper als quadres Alçada i Amplada per crear un format personalitzat.

Amplada

Mostra l'amplada del format de paper seleccionat. Per definir un format personalitzat, indiqueu una amplada aquí.

Alçada

Mostra l'alçada del format de paper seleccionat. Per definir un format personalitzat, indiqueu una alçada aquí.

Vertical

Mostra i imprimeix el document actual amb el paper orientat verticalment.

Horitzontal

Mostra i imprimeix el document actual amb el paper orientat horitzontalment.

Direcció del text

Seleccioneu l'orientació de text que voleu aplicar al document. L'orientació "de dreta a esquerra (vertical)" gira 90 graus cap a la dreta tots els paràmetres de format excepte les capçaleres i els peus de pàgina.

Safata de paper

Seleccioneu la font del paper per a la impressora. Si voleu, podeu assignar safates de paper diferents segons els estils de pàgina. Per exemple, assigneu una safata de paper diferent a l'estil de la primera pàgina i carregueu la safata amb el paper de carta de la vostra empresa.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Marges

Indiqueu la quantitat d'espai que s'ha de deixar entre les vores de la pàgina i el text del document.

Esquerra / Interior

Introduïu la quantitat d'espai que s'ha de deixar entre la vora esquerra de la pàgina i el text del document. Si utilitzeu el format Reflectit, introduïu l'espai que s'ha de deixar entre el marge interior del text i la vora interior de la pàgina.

Dreta / Exterior

Introduïu la quantitat d'espai que s'ha de deixar entre la vora dreta de la pàgina i el text del document. Si utilitzeu el format Reflectit, introduïu l'espai que s'ha de deixar entre el marge exterior del text i la vora exterior de la pàgina.

Superior

Introduïu la quantitat d'espai que s'ha de deixar entre la vora superior de la pàgina i el text del document.

Inferior

Introduïu la quantitat d'espai que s'ha de deixar entre la vora inferior de la pàgina i el text del document.

Paràmetres de format

Format

Seleccioneu el format de numeració de pàgina que voleu utilitzar per a l'estil de pàgina actual.

Changing measurement units