Alineació

Defineix l'alineació del paràgraf en relació amb els marges de la pàgina.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Format ▸ Paràgraf ▸ Alineació

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Alignment tab


Alineació

Definiu les opcions d'alineació que s'han d'aplicar al paràgraf actual.

Esquerra

Alinea el paràgraf amb el marge esquerre de la pàgina. Si heu activat l'habilitació de llengües asiàtiques, aquesta opció s'anomena Esquerra/Dalt.

Icona a la barra Formatació:

Icona

Alineació esquerra

Dreta

Alinea el paràgraf amb el marge dret de la pàgina. Si heu activat l'habilitació de llengües asiàtiques, aquesta opció s'anomena Dreta/Sota.

Icona a la barra Formatació:

Icona

Alineació dreta

Centrada

Centra el contingut del paràgraf a la pàgina.

Icona a la barra Formatació:

Icona

Justificada

Alinea el paràgraf amb els marges esquerre i dret de la pàgina.

Icona a la barra Formatació:

Icona

Justificat

Propietats

Direcció del text

Indica l'orientació del text d'un paràgraf que utilitza una disposició complexa (CTL). Aquesta funció només està disponible si s'ha activat l'habilitació de disposicions complexes de text.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.