Sagnats i espaiat

Defineix les opcions de sagnat i d'espaiat per al paràgraf.

Icona de nota

Per modificar les unitats de mesura que s'utilitzen en aquest diàleg, trieu - LibreOffice Writer - General i seleccioneu una altra unitat de mesura a l'àrea Paràmetres.


Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Format ▸ Paràgraf ▸ Sagnats i espaiat

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Indents & Spacing tab


Sagnat

Introduïu la quantitat d'espai que s'ha de deixar entre els marges esquerre i dret de la pàgina i el paràgraf.

Des de l'esquerra

Introduïu el valor per al sagnat del paràgraf en relació amb el marge de la pàgina. Si voleu que el paràgraf s'ampliï fins al marge, introduïu un nombre negatiu. En les llengües que s'escriuen d'esquerra a dreta, s'aplica el sagnat a la vora esquerra en relació amb el marge esquerre. En les llengües que s'escriuen de dreta a esquerra, s'aplica el sagnat a la vora dreta del paràgraf en relació amb el marge dret.

Des de la dreta

Introduïu el valor per al sagnat d'un paràgraf en relació amb el marge. Si voleu que el paràgraf s'ampliï fins al marge, introduïu un nombre negatiu. En les llengües que s'escriuen d'esquerra a dreta, s'aplica un sagnat a la vora dreta d'un paràgraf en relació amb el marge dret. En les llengües que s'escriuen de dreta a esquerra, s'aplica el sagnat a la vora esquerra d'un paràgraf en relació amb el marge esquerre.

Primera línia

Aplica el sagnat (amb el valor que indiqueu) a la primera línia d'un paràgraf. Per a crear un sagnat negatiu, introduïu un valor positiu a «Des de l'esquerra» i un valor negatiu a «Primera línia». Per a aplicar el sagnat a la primera línia d'un paràgraf que utilitza una numeració o pics, trieu «Format ▸ Pics i numeració ▸ Posició».

Espaiat

Indiqueu la quantitat d'espai que voleu deixar entre els paràgrafs seleccionats.

Sobre el paràgraf

Introduïu l'espai que voleu deixar a sobre dels paràgrafs seleccionats.

Sota el paràgraf

Introduïu l'espai que voleu deixar a sota dels paràgrafs seleccionats.

No afegeixis un espai entre paràgrafs del mateix estil

Fa que no s'apliqui cap espaiat especificat abans o després d'aquest paràgraf quan els paràgrafs anterior i següent són del mateix estil de paràgraf.

Interlineat

Indiqueu l'espai que voleu deixar entre les línies de text d'un paràgraf.

Senzill

Aplica un interlineat simple al paràgraf actual. Aquest és el valor per defecte.

1,5 línies

Defineix l'interlineat a una línia i mitja.

Doble

Defineix un interlineat a dues línies.

Proporcional

Seleccioneu aquesta opció i, tot seguit, introduïu un percentatge a l'àrea; 100% correspon a un interlineat simple.

Mínim

Defineix l'interlineat mínim al valor que introduïu en el quadre.

Icona de consell

Si utilitzeu diverses mides de tipus de lletra en un paràgraf, l'interlineat s'adapta automàticament a la mida del tipus de lletra més gran. Si preferiu tenir un interlineat idèntic per a totes les línies, indiqueu un valor a Mínim que correspongui a la mida de tipus de lletra més gran.


Interlineat

Defineix l'alçada de l'espai vertical inserit entre dues línies.

de

Introduïu el valor que voleu utilitzar per a l'interlineat.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.