Tipografia asiàtica

Definiu les opcions tipogràfiques per a les cel·les o els paràgrafs dels fitxers en llengües asiàtiques. Per habilitar les llengües asiàtiques, trieu Configuració de la llengua - Llengües del quadre de diàleg Opcions i, tot seguit, activeu la casella de selecció Habilitat per a llengües asiàtiques. Les opcions de tipografia asiàtica s'ignoren als documents HTML.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format ▸ Paràgraf ▸ pestanya Tipografia asiàtica (en HTML no)

Choose View - Styles - open context menu of an entry and click Modify/New - Asian Typography tab


Canvi de línia

Definiu les opcions dels salts de línia als documents en llengües asiàtiques.

Aplica la llista de caràcters prohibits a l'inici i al final de línia.

Evita que els caràcters de la llista comencin o acabin una línia. Els caràcters s'ubiquen a la línia anterior o a la següent. Per editar la llista de caràcters restringits, trieu - Configuració de la llengua - Disposició asiàtica.

Permet la puntuació lliure

Evita que les comes i els punts provoquin un salt de línia. Aquests caràcters s'afegeixen al final de la línia, fins i tot al marge de la pàgina.

Aplica l'espaiat entre text asiàtic i no asiàtic

Insereix un espai entre els texts ideogràfics i els alfabètics.