Efectes dels tipus de lletra

Indiqueu els efectes dels tipus de lletra que voleu utilitzar.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Format ▸ Caràcter ▸ Efectes del tipus de lletra

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Font Effects tab


Els canvis s'apliquen a la selecció actual, a tota la paraula que conté el cursor o al text nou que introduïu.

Color del tipus de lletra

Defineix el color del text seleccionat. Si seleccioneu Automàtic, es defineix el color negre per al text sobre fons clars i el blanc per al text sobre fons foscos.

Icona d'avís

Si heu activat la casella de selecció Utilitza el color de lletra automàtic per a la visualització de la pantalla a - LibreOffice - Accessibilitat, s'ignora el color del text a la pantalla.


Relleu

Seleccioneu l'efecte de relleu que vulgueu aplicar al text seleccionat. El relleu fa que sembli que els caràcters sobresurten de la pàgina. El gravat fa que els caràcters apareguin com si fossin empremtes.

Esquema

Mostra el contorn dels caràcters seleccionats. Aquest efecte no funciona en tots els tipus de lletra.

Ombra

Afegeix una ombra a la part dreta i inferior dels caràcters seleccionats.

Sobreratllat

Seleccioneu l'estil de sobreratllat que voleu aplicar. Per aplicar el sobreratllat només a les paraules, activeu la casella Paraules individuals.

Color del sobreratllat

Seleccioneu el color del sobreratllat.

Ratllat

Seleccioneu un estil de ratllat per al text seleccionat.

Icona de nota

If you save your document in Microsoft Word format, all of the strikethrough styles are converted to the single line style.


Subratllat

Seleccioneu l'estil de subratllat que voleu aplicar. Per aplicar el subtllat només a les paraules, activeu la casella Paraules individuals.

Icona de nota

Si apliqueu el subratllat a un text en superíndex, el subratllat s'eleva fins al nivell del text en superíndex. Si el text en superíndex es troba en una paraula que conté text normal, el subratllat no s'eleva.


Icona a la barra Formatació:

Icona

Subratllat

Color del subratllat

Seleccioneu el color per al subratllat.

Paraules individuals

Aplica l'efecte seleccionat només a les paraules i ignora els espais.

Compatibilitat amb les llengües asiàtiques

Només es pot accedir a aquestes ordres després d'habilitar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a - Configuració de la llengua - Llengües.

Marca d'èmfasi

Seleccioneu un caràcter per mostrar sobre o sota tota la longitud del text seleccionat.

Posició

Indiqueu on mostrar les marques d'ènfasi.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.