Indiqueu la formatació i el tipus de lletra que voleu aplicar.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Format ▸ Caràcter ▸ Tipus de lletra

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Font tab

Obriu el menú contextual de la capçalera d'una fila en una taula d'una base de dades - trieu Format de taula - Tipus de lletra

Trieu la pestanya Format ▸ Títol ▸ Caràcter (documents amb diagrames)

Trieu la pestanya Format ▸ Llegenda ▸ Caràcter (documents amb diagrames)

Trieu la pestanya Format ▸ Eixos ▸ Caràcter (documents amb diagrames)


Els canvis s'apliquen a la selecció actual, a tota la paraula que conté el cursor o al text nou que introduïu.

En funció de la configuració de la llengua que seleccioneu, podeu modificar la formatació dels tipus de lletra següents:

Icona de nota

Per activar l'habilitació de la disposició complexa de text i dels jocs de caràcters de llengües asiàtiques, trieu - Configuració de la llengua - Llengües i, tot seguit, activeu la casella Habilitat a les àrees corresponents.


Font dialog

Tipus de lletra

Instroduïu el nom del tipus de lletra instal·lat que voleu utilitzar, o seleccioneu un tipus de lletra de la llista.

Podeu veure el nom dels tipus de lletra formatats amb el seu tipus de lletra respectiu si activeu el camp Previsualitza en llistes de tipus de lletra a LibreOffice - Visualització del quadre de diàleg Opcions.

Icona a la barra Formatació:

Icona

Nom del tipus de lletra

Tipografia

Seleccioneu la formatació que voleu aplicar.

Icona a la barra Formatació:

Icona

Negreta

Icona

Cursiva

Mida

Introduïu o selecioneu la mida del tipus de lletra que voleu aplicar. Per a tipus de lletra escalables, també podeu introduir valors decimals.

Si creeu un estil que està basat en un altre estil, podeu introduir un valor de percentatge o de punt (per exemple, -2pt o +5pt).

Icona a la barra Formatació:

Llengua

Defineix la llengua que el verificador ortogràfic ha d'utilitzar per corregir la part seleccionada del text que teclegeu. Els mòduls de llengua disponibles s'indiquen mitjançant una marca de selecció.

Si la llista de llengües consisteix en un quadre de llista combinat, podeu introduir una etiqueta de llengua BCP 47 si la llengua que voleu assignar no és disponible a la llista de selecció.

Per a més detalls sobre les etiquetes de llengües, consulteu la secció Per a usuaris del lloc web langtag.net.

Icona d'avís

La verificació ortogràfica de la llengua seleccionada només funciona quan teniu instal·lat el mòdul de llengua corresponent. Una entrada de llengua té una marca de selecció davant si la verificació ortogràfica està activada per a aquesta llengua.


Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.