Fonts de dades

Enumera les bases de dades que estan registrades al LibreOffice i permet gestionar-ne el contingut.

Per a accedir a aquesta ordre...

Si hi ha obert un document de text o un full de càlcul:

Menú Visualitza - Fonts de dades

+ Shift + F4 keys

Icona

Fonts de dades


Visió general de les bases de dades

Icona de nota

L'ordre Fonts de dades només està disponible quan hi ha un document de text o un full de càlcul obert.


Podeu inserir camps d'una base de dades al fitxer o crear formularis per accedir a la base de dades.