Escala i format de la visualització

Redueix o amplia la visualització del LibreOffice. Es mostra el factor d'escala actual com a valor de percentatge a la barra d'estat.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Visualitza - Escala

Feu doble clic o clic amb el botó dret del ratolí al camp de la barra Estat


Icona de nota

L'escala es gestiona de manera diferent a les plataformes Unix, Linux i Windows. Un document que s'hagi desat amb un factor d'escala de 100% amb el Windows es mostra amb un factor d'escala més gran a les plataformes Unix/Linux. Per modificar el factor d'escala, feu doble clic o bé feu clic amb el botó dret del ratolí al percentatge que apareix a la barra d'estat; tot seguit, seleccioneu el factor d'escala que vulgueu.


Factor d'escala

Definiu el factor d'escala amb el qual s'ha de mostrar el document actual i tots els documents del mateix tipus que obriu posteriorment.

Òptim

Ajusta a l'amplada i a l'alçada

Ajusta a l'amplada

Displays the complete width of the document page. The top and bottom edges of the page may not be visible.

100%

Mostra el document en la seva mida real.

Variable

Enter the zoom factor at which you want to display the document. Enter a percentage in the box.

Format de la visualització

Podeu definir el format de visualització per als documents de text. Reduïu el factor d'escala per veure els efectes de diferents configuracions del format de visualització.

Automàtic

El format de visualització automàtic mostra les pàgines l'una al costat de l'altra, amb tantes pàgines com permeti el factor d'escala.

Una sola pàgina

El format de visualització d'una sola pàgina mostra les pàgines les unes a sota de les altres, però mai una al costat de l'altra.

Columnes

Al format de visualització amb columnes, veieu les pàgines en un nombre indicat de columnes, l'una al costat de l'altra. Introduïu el nombre de columnes.

Mode llibre

Al format de visualització en mode llibre, veieu dues pàgines l'una al costat de l'altra com si es tractés d'un llibre obert. La primera pàgina és una pàgina dreta amb un nombre de pàgina imparell.