Base de dades bibliogràfica

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Eines - Base de dades bibliogràfica


Icona de nota

Si els camps de la base de dades són només de lectura, assegureu-vos que la vista de font de dades està tancada.


La base de dades bibliogràfica proporcionada conté exemples de registres de llibres.

Utilitzeu la barra d'eines per seleccionar una taula a la base de dades bibliogràfica, cercar-hi registres o bé ordenar els registres mitjançant filtres.

Inserció d'un registre nou

Per a crear un registre, feu clic al botó asterisc (*) situat a la part inferior de la vista de la taula. S'afegeix una línia buida al final de la taula.

Cerca i filtratge de registres

Per cercar registres, feu coincidir una paraula clau amb el contingut d'un camp.

Introducció d'una clau de cerca

Introduïu l'element que voleu cercar i, tot seguit, premeu la tecla Retorn. Per modificar les opcions de filtratge de la cerca, feu un clic llarg a la icona Filtre automàtic i, tot seguit, seleccioneu un altre camp de dades. Podeu utilitzar comodins com ara % o * per reemplaçar qualsevol nombre de caràcters, i _ o ? per reemplaçar un sol caràcter a la cerca. Per mostrar tots els registres de la taula, desactiveu aquesta casella i premeu la tecla Retorn.

Filtre automàtic

Feu un clic llarg per seleccionar el camp de dades que voleu cercar utilitzant el terme que heu introduït en el quadre Clau de cerca. Només podeu cercar un camp de dades.

La llista de registres de la taula s'actualitza automàticament per coincidir amb la nova configuració del filtre.

Utilitzeu el Filtre estàndard per refinar les opcions de cerca del Filtre automàtic i per combinar-les.

El LibreOffice desa els paràmetres actuals de filtre per a la propera vegada que obriu aquest diàleg.

Per a mostrar tots els registres de la taula, feu clic a la icona Reinicialitza el filtre.

Supressió d'un registre

Per suprimir un registre de la taula actual, feu clic amb el botó dret del ratolí a la capçalera de fila del registre i, tot seguit, seleccioneu Suprimeix.

Modificació de la font de dades

Font de dades

Seleccioneu la font de dades per a la base de dades bibliogràfica.

Configuració de les columnes

Permet assignar capçaleres de columna a camps de dades provinents d'una font de dades diferent. Per definir una font de dades diferent per a la bibliografia, feu clic al botó Font de dades a la Barra d'objectes de registres.

Seleccioneu el camp de dades que voleu assignar al Nom de columna actual. Per modificar els camps de dades disponibles, seleccioneu una font de dades diferent per a la bibliografia.