Record Changes

Tracks each change that is made in the current document by author and date.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Edit - Track Changes - Record


Si l'ordre d'enregistrament de canvis està activada, s'enregistren els canvis següents: