Objecte

Permet editar un objecte seleccionat al fitxer; cal que hàgiu inserit l'objecte mitjançant l'ordre Insereix - Objecte.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Edita ▸ Objecte


Edita

Permet editar un objecte seleccionat al fitxer; cal que hàgiu inserit l'objecte mitjançant l'ordre Insereix ▸ Objecte.

Obre

Obre l'objecte OLE seleccionat amb el programa amb el qual s'ha creat.