Edita els enllaços

Lets you edit the properties of each link in the current document, including the path to the source file. This command is not available if the current document does not contain links to other files.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Edita ▸ Enllaços


Icona de nota

Si obriu un fitxer que conté enllaços, se us demana que els actualitzeu. Segons la ubicació on es trobin els fitxers enllaçats, pot ser que el procés d'actualització tardi uns quants minuts.


Icona de nota

Si carregueu un fitxer que conté enllaços DDE, l'aplicació us demana si voleu actualitzar els enllaços. Rebutgeu l'actualització si no voleu establir una connexió amb el servidor DDE.


Feu doble clic en un enllaç de la llista per obrir un diàleg de fitxer on podeu seleccionar un altre objecte per a aquest enllaç.

Fitxer font

Mostra el camí del fitxer font.

Element

Mostra l'aplicació (si es coneix) amb la qual s'ha desat el fitxer font per última vegada.

Tipus

Mostra el tipus de fitxer (gràfic, per exemple) del fitxer font.

Estat

Mostra més informació sobre el fitxer font.

Automàtic

Actualitza automàticament el contingut de l'enllaç quan obriu el fitxer. Totes els canvis que s'hagin fet al fitxer font es mostren al fitxer que conté l'enllaç. Els fitxers gràfics enllaçats només es poden actualitzar manualment. Aquesta opció no està disponible per als fitxers gràfics enllaçats.

L'opció Automàtic només està disponible per als enllaços DDE. Per a inserir un enllaç DDE, copieu el contingut d'un fitxer i enganxeu-lo des del menú Edita ▸ Enganxament especial, casella Enllaça. Atès que DDE és un sistema d'enllaçament basat en text, només es copien al full de destinació els decimals que es mostren.

Manual

Actualitza l'enllaç només quan feu clic al botó Actualitza.

Actualitza

Actualitza l'enllaç seleccionat perquè l'última versió desada del fitxer enllaçat es mostri al document actual.

Modifica

Canvieu el fitxer font de l'enllaç seleccionat.

Trenca l'enllaç

Suprimeix l'enllaç entre el fitxer font i el document actual. L'últim contingut actualitzat del fitxer font es conserva al document actual.