Retalla

Suprimeix la selecció i la copia al porta-retalls.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Edita ▸ Retalla

+X

A la barra Estàndard, feu clic a

Icona

Retalla