Repeteix

Repeteix l'última ordre. Aquesta ordre està disponible al Writer i al Calc.