Desfés

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Edita ▸ Desfés

+Z

A la barra Estàndard o de Dades de taula, feu clic a

Icona

Desfés


Icona de consell

To change the number of commands that you can undo, go to the Expert configuration and set a new value of the property /org.openoffice.Office.Common/Undo Steps.


Icona de nota

Algunes ordres, com ara l'edició d'estils, no es poden desfer.


Icona de consell

Podeu cancel·lar l'ordre Desfés si trieu Edita ▸ Refés.


Quant a l'ordre Desfés a les taules de bases de dades

Quan utilitzeu taules de bases de dades, només podeu desfer l'última ordre.

Icona d'avís

Si modifiqueu el contingut d'un registre en una taula de base de dades que no s'ha desat, podeu esborrar el registre amb l'ordre Desfés.


Quant a l'ordre Desfés a les presentacions

La llista Desfés es neteja quan apliqueu un format de pàgina nou a una diapositiva.