Open Template

Obre un diàleg on podeu seleccionar una plantilla per editar-la.

Per a accedir a aquesta ordre...

Select File - Templates - Open Template