Estadístiques

Mostra les estadístiques del document actual.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Fitxer ▸ Propietats ▸ Estadístiques


Pàgines:

Nombre de pàgines que conté el fitxer.

This statistic does not include tables that were inserted as OLE objects.