General

Conté informació bàsica sobre el fitxer actual.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Fitxer ▸ Propietats ▸ General


Fitxer

Mostra el nom del fitxer.

Tipus:

Mostra el tipus de fitxer del document actual.

Ubicació:

Mostra el camí i el nom del directori on s'ha desat el fitxer.

Mida:

Indica la mida del document en bytes.

Creat:

Mostra la data, l'hora i l'autor de la primera vegada que s'ha desat el fitxer.

Modificat:

Mostra la data, l'hora i l'autor de l'última vegada que s'ha desat el fitxer en un format del LibreOffice.

Plantilla:

Displays the template that was used to create the file.

Signat digitalment:

Mostra la data i l'hora de la darrera signatura del fitxer, i també el nom de l'autor que l'ha signat.

Signatura digital

Opens the Digital Signatures dialog where you can manage digital signatures for the current document.

Última impressió:

Mostra l'usuari, la data i l'hora de l'última impressió del fitxer.

Total editing time:

Displays the amount of time that the file has been open for editing since the file was created. The editing time is updated when you save the file.

Número de revisió:

Mostra el nombre de vegades que s'ha desat el fitxer.

Aplica les dades de l'usuari

Desa el nom complet de l'usuari amb el fitxer. Per editar el nom, trieu - LibreOffice - Dades de l'usuari.

Reset Properties

Reinicialitza el temps d'edició a zero, assigna la data i l'hora actuals com a data i hora de creació, i estableix el número de versió a 1. També se suprimeixen les dates de modificació i d'impressió.