Open

Opens a local or remote file, or imports one.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Fitxer ▸ Obre

+O

A la barra Estàndard, feu clic a

Icona

Obre un fitxer


The following sections describe the LibreOffice Open dialog box. To activate the LibreOffice Open and Save dialog boxes, choose - LibreOffice- General, and then select the Use LibreOffice dialogs in the Open/Save dialogs area.

Icona de nota

If the file that you want to open contains Styles, special rules apply.


Connecta al servidor

Obre un quadre de diàleg on podeu configurar una connexió amb diversos tipus de servidors, inclosos WebDAV, FTP, SSH, Windows Share i CMIS.

Up One Level

Move up one folder in the folder hierarchy. Long-click to see the higher level folders.

Icona

Un nivell cap amunt

Crea una carpeta nova

Crea una carpeta nova.

Icona

Creació d'una carpeta nova

Àrea de llocs

Mostra els llocs «preferits», és a dir, les dreceres per accedir a ubicacions locals o remotes.

Display area

Displays the files and folders in the folder that you are in. To open a file, select the file, and then click Open.

Icona de consell

To open more than one document at the same time, each in an own window, hold while you click the files, and then click Open.


Nom del fitxer

Introduïu el nom o el camí del fitxer. També podeu introduir un URL que comenci pel nom de protocol ftp, http o https.

Podeu utilitzar comodins en el quadre Nom de fitxer per a filtrar la llista de fitxers que es mostra.

  1. El LibreOffice té una funció de compleció automàtica que s'activa en alguns quadres de text i de llista. Per exemple, si introduïu en el camp URL, la funció de compleció automàtica mostrarà el primer fitxer o directori situat que comenci per la lletra «a».

  2. Utilitzeu la tecla fletxa avall per desplaçar-vos per la resta de fitxers i directoris. Utilitzeu la tecla fletxa dreta per mostrar també un subdirectori en el camp URL, en cas que n'hi hagi. La compleció automàtica ràpida està disponible si premeu la tecla de final després d'introduir part de l'URL. Quan trobeu el document o el directori que voleu, premeu Retorn.

Versió

Si hi ha diverses versions del fitxer seleccionat, seleccioneu la versió que vulgueu obrir. Podeu desar diferents versions d'un document i gestionar-les triant Fitxer ▸ Versions. Les diferents versions d'un document s'obren en mode només de lectura.

Tipus de fitxer

Seleccioneu el tipus de fitxer que voleu obrir, o seleccioneu Tots els fitxers (*) per a mostrar tots els fitxers de la carpeta.

Obre

Obre els documents seleccionats.

Insereix

Si heu obert el diàleg mitjançant Insereix ▸ Fitxer, el botó Obre es reemplaça pel botó Insereix. Insereix el fitxer seleccionat a la posició del cursor en el document actual.

Només lectura

Obre el fitxer en mode només de lectura.

Obertura de documents amb plantilles

El LibreOffice reconeix les plantilles ubicades en qualsevol de les carpetes següents:

Icona de nota

Si utilitzeu Fitxer ▸ Plantilles ▸ Desa com a plantilla per a desar una plantilla, aquesta plantilla s'emmagatzemarà al directori de plantilles de l'usuari. Si obriu un document que estigui basat en la plantilla, es verificarà el document per comprovar si s'ha modificat la plantilla tal com es descriu tot seguit. La plantilla està associada al document; podem anomenar-la «plantilla adhesiva».


Icona de nota

Si utilitzeu Fitxer ▸ Anomena i desa i seleccioneu un filtre de plantilla per a desar una plantilla en alguna carpeta que no sigui a la llista, no es comprovaran els documents basats en aquesta plantilla.


Quan obriu un document que s'ha creat a partir d'una "plantilla adhesiva" (tal com s'ha definit anteriorment), el LibreOffice comprova si s'ha modificat la plantilla des de l'última vegada que s'ha obert el document. Si la plantilla s'ha modificat, es mostra un diàleg on podeu seleccionar quins estils s'han d'aplicar al document.

Per a aplicar els estils nous de la plantilla al document, feu clic a Actualiza els estils.

Per a conservar els estils que s'utilitzen actualment al document, feu clic a Conserva els estils anteriors.

Si un document s'ha creat amb una plantilla que no es troba, es mostra un diàleg que us explica què heu de fer la propera vegada que obriu el document.

Per a trencar l'enllaç entre el document i la plantilla que falta, feu clic a No; altrament, el LibreOffice cercarà la plantilla la propera vegada que obriu el document.