Opcions

Defineix més opcions per a les etiquetes o targetes de visita, inclosos els paràmetres de la sincronització del text i de la impressora.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Fitxer ▸ Nou ▸ Etiquetes ▸ Opcions

Trieu la pestanya Fitxer ▸ Nou ▸ Targetes de visita ▸ Opcions


Tota la pàgina

Crea tota una pàgina d'etiquetes o de targetes de visita.

Etiqueta única

Imprimeix una sola etiqueta o targeta de visita en una pàgina.

Columna

Introduïu el nombre d'etiquetes o de targetes de visita que voleu inserir en una línia de la pàgina.

Fila

Introduïu el nombre de files d'etiquetes o de targetes de visita que voleu inserir a la pàgina.

Sincronitza els continguts

Allows you to edit a single label or business card and updates the contents of the remaining labels or business cards on the page when you click the Synchronize Labels button.

Sincronitza les etiquetes

The Synchronize labels button only appears in your document if you have selected the Synchronize contents on the Options tab when you created the labels or business cards.

Copia el contingut de l'etiqueta o de la targeta de visita situades a la part superior esquerra a les altres etiquetes o targetes de visita de la pàgina.

Impressora

Mostra el nom de la impressora seleccionada.

Configuració

Obre el diàleg Configuració de la impressora.