Quant als filtres d'importació i exportació

Al LibreOffice, a part dels formats XML també podeu obrir i desar molts altres formats XML.

Hi pot haver casos en què haureu de seleccionar el tipus de fitxer en el diàleg Obre. Per exemple, si teniu una taula d'una base de dades en format de text i la voleu obrir com a taula de base de dades, haureu d'indicar el tipus de fitxer com a "Text CSV" després de seleccionar el fitxer.

Macros del Basic en documents del MS Office

A - Carrega/desa - Propietats VBA podeu indicar els paràmetres per als codis de macro VBA en els documents del MS Office. Les macros VBA no es poden executar al LibreOffice; primer s'han de convertir i adaptar. Moltes vegades només voleu utilitzar el LibreOffice per canviar el contingut visible d'un fitxer del Word, l'Excel o el PowerPoint i després desar-lo de nou en format del Microsoft Office sense canviar les macros que incorporen. Podeu establir el comportament del LibreOffice com desitgeu: o bé podeu desar les macros VBA de manera comentada com a subrutines del LibreOffice i que quan es desi el document en format del MS Office s'escriguin de nou correctament, o bé podeu seleccionar que en carregar se suprimeixin les macros del Microsoft Office. L'última opció és una protecció efectiva contra els virus en documents del Microsoft Office.

Notes quant a formats externs i tipus de fitxer

Encara que no estiguin instal·lats, podeu seleccionar alguns filtres en els diàlegs Obre i Desa. Si seleccioneu un d'aquests filtres, apareixerà un missatge per indicar que encara podeu instal·lar el filtre si ho necessiteu.

Icona de consell

El filtre Text codificat us ajuda a obrir i desar documents amb una altra font de codificació. El filtre obre un diàleg que us permet seleccionar el joc de caràcters, el tipus de lletra per defecte, la llengua i els salts de paràgraf.


Importar i exportar en format HTML

Amb el LibreOffice Writer, en el document HTML podeu inserir notes al peu i notes finals, que s'exporten com a etiquetes meta. Els caràcters de les notes al peu i les notes finals s'exporten com a enllaços.

Els comentaris s'utilitzen per incloure caràcters desconeguts en un document HTML. Cada nota que comença amb "HTML:..." i acaba amb ">" es tracta com a codi HTML, però s'exporta sense aquestes designacions. Després d'"HTML:..." es poden incloure diverses etiquetes al voltant del text. Els caràcters accentuats es converteixen al joc de caràcters ANSI. Els comentaris es creen durant la importació (per exemple, les etiquetes meta que no tenen espai en les propietats de fitxer o les etiquetes desconegudes).

La importació HTML del LibreOffice Writer és capaç de llegir fitxers amb codificació de caràcters UTF-8 o UCS2. Es poden mostrar tots els caràcters que conté el joc de caràcters ANSI o el joc de caràcters del sistema.

En exportar a HTML, s'utilitza el joc de caràcters seleccionat a - Carrega/desa - Compatibilitat HTML. Els caràcters que no siguin aquí s'escriuen amb una forma de substitució, que es mostra correctament en els navegadors web moderns. Quan s'exportin aquests caràcters, rebreu l'avís corresponent.

Si a - Carrega/desa - Compatibilitat HTML, seleccioneu com a opció d'exportació el Mozilla Firefox, el MS Internet Explorer, o el LibreOffice Writer, s'exporten tots els atributs de tipus de lletra importants com a atributs directes (per exemple, color del text, mida del tipus de lletra, negreta, cursiva, etc.) en estils CSS1. (CSS vol dir fulls d'estil en cascada, "Cascading Style Sheets" en anglès). La importació es duu a terme segons aquest estàndard.

La propietat «font» correspon al Mozilla Firefox; és a dir, abans de la mida del tipus de lletra podeu indicar valors opcionals per a «font-style» (italic, none), «font-variant» (normal, small-caps) i «font-weight» (normal, bold).

Si s'estableix com a opció d'exportació el MS Internet Explorer o el LibreOffice Writer, les mides del camp de control i els seus marges interns s'exporten com a estils (formats d'impressió). Les propietats de mida de CSS1 es basen en els valors d'"amplada" i "alçada". La propietat de "marge" s'utilitza per establir marges iguals a tots els costats de la pàgina. Per permetre marges diferents, s'utilitzen les propietats "marge esquerre", "marge dret", "marge superior" i "marge inferior".

Les distàncies entre gràfics o connectors i el contingut es poden definir individualment per exportar al LibreOffice Writer i el MS Internet Explorer. Si els marges superior/inferior o dret/esquerre estan definits d'una altra manera, les distàncies s'exporten a una opció "STYLE" per a l'etiqueta corresponent com a propietats de mida CSS1 amb els noms "marge superior", "marge inferior", "marge esquerre" i "marge dret".

Es poden utilitzar marcs de text gràcies a l'ús d'extensions CSS1 per a objectes posicionats absolutament. Això s'aplica només a les opcions d'exportació del Mozilla Firefox, el MS Internet Explorer i el LibreOffice Writer. Els marcs de text es poden alinear com a gràfics i marcs flotants, però no com a marcs enllaçats a caràcters.

Els marcs de text s'exporten com a etiquetes "<SPAN>" o "<DIV>" si no contenen columnes. Si contenen columnes s'exporten com a "<MULTICOL>".

La unitat de mesura definida al LibreOffice s'utilitza per a l'exportació HTML de les propietats CSS1. La unitat es pot establir separadament per a documents de text i HTML a - LibreOffice Writer - General o - LibreOffice Writer/Web - Visualització. El nombre de llocs decimals exportats depèn de la unitat.

Unitats de mesura

Nom de la unitat de mesura en CSS1

Nombre màxim de llocs decimals

Mil·límetre

mm

2

Centímetre

cm

2

Polzada

polzades

2

Pica

pica

2

Punt

pt

1


El filtre de pàgines web del LibreOffice admet algunes capacitats de CSS2. Tot i així, per a utilitzar-lo, s'ha d'activar l'exportació del format d'impressió a ▸ Carrega/desa ▸ Compatibilitat HTML. Llavors, en els documents HTML, a més de l'estil de pàgina HTML, podeu utilitzar els estils «Primera pàgina», «Pàgina esquerra» i «Pàgina dreta». Quan imprimiu, aquests estils us permetran establir diferents mides i marges de pàgina per a la primera pàgina i les pàgines dreta i esquerra.

Importar i exportar la numeració

Si a - Carrega/desa - Compatibilitat HTML se selecciona l'opció d'exportació «LibreOffice Writer» o «Internet Explorer», s'exporten els sagnats de les numeracions com a propietat «marge esquerre» de CSS1 a l'atribut STYLE de les etiquetes <OL> i <UL>. La propietat indica la diferència relativa al sagnat del nivell superior següent.

El sagnat esquerre de paràgraf en la numeració s'indica com a propietat "marge esquerre" de CSS1. Els sagnats de la primera línia s'ignoren a la numeració i no s'exporten.

Importar i exportar fitxers de full de càlcul

El LibreOffice importa i exporta referències a seccions suprimides com, per exemple, una columna referenciada. Es pot veure tota la fórmula durant el procés d'exportació i la referència suprimida conté una indicació (#REF!) a la referència. Es crearà una #REF! corresponent per a la referència durant la importació.

Importar i exportar fitxers gràfics

Igual que amb els documents HTML, podeu triar d'utilitzar un filtre amb l'element o sense (LibreOffice Impress) en el nom per obrir un fitxer de gràfics del LibreOffice. Si és sense l'element, s'obrirà el fitxer com a document del LibreOffice Draw. Si no, el fitxer desat per una versió antiga del programa s'obrirà amb el LibreOffice Impress.

Quan importeu un fitxer EPS, es mostra una previsualització del gràfic en el document. Si no està disponible la previsualització, en el document es visualitza un espai reservat corresponent a la mida del gràfic. A l'Unix i al Microsoft Windows podeu imprimir el fitxer importat utilitzant una impressora PostScript. En exportar gràfics EPS, es crea una previsualització amb format TIFF o EPSI. Si s'exporta un gràfic EPS amb altres gràfics a format EPS, aquest fitxer s'incrustarà sense canvis en el fitxer nou.

Es permeten TIFF multipàgina quan s'importen o s'exporten gràfics a format TIFF. S'obtenen els gràfics com a conjunt d'imatges individuals en un únic fitxer; per exemple, les pàgines individuals d'un fax.

Es pot accedir a algunes opcions del LibreOffice Draw i el LibreOffice Impress a través de Fitxer ▸ Exporta. Vegeu Opcions d'exportació de gràfics per a obtenir més informació.

PostScript

Per exportar un document o gràfic al format PostScript:

  1. Si encara no ho heu fet, instal·leu un controlador d'impressora PostScript, com la unitat Apple LaserWriter.

  2. Imprimiu el document amb l'ordre de menú Fitxer ▸ Imprimeix.

  3. Seleccioneu una impressora PostScript en el diàleg i activeu la casella de selecció Imprimeix a un fitxer. Es crearà un fitxer PostScript.