Sèries de dades

Utilitzeu aquest diàleg per canviar les propietats de la sèrie de dades seleccionada. Aquest diàleg apareix si només hi ha una sèrie de dades seleccionada i trieu Format ▸ Formata la selecció. Algunes de les entrades del menú només estan disponibles per als diagrames 2D o 3D.

Icona de nota

Qualsevol canvi que realitzeu aquí afectarà la sèrie de dades sencera. Per exemple, si canvieu el color, tots els elements que pertanyin a la sèrie de dades canviaran de color.


Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu el diàleg Format ▸ Formata la selecció ▸ Sèries de dades (diagrames)


Línia

Definiu les opcions de formatació de la línia seleccionada o de la línia que voleu dibuixar. També podeu afegir extrems de fletxa a una línia o bé modificar els símbols dels diagrames.

Àrea

Definiu les opcions d'emplenament per a l'objecte de dibuix seleccionat.

Transparència

Definiu les opcions de transparència per a l'emplenament que apliqueu a l'objecte seleccionat.

Indiqueu la formatació i el tipus de lletra que voleu aplicar.

Etiquetes de dades

Obre el diàleg Etiquetes de dades, que us permet definir les etiquetes de dades.

Barres d'error a les Y

Utilitzeu el diàleg Barres d'error a les X o Y per a mostrar barres d'error als diagrames 2D.

Opcions

Utilitzeu aquest diàleg per definir algunes opcions disponibles per a tipus específics de diagrames. El contingut del diàleg Opcions variarà segons el tipus de diagrama.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.