Barres d'error a les X o Y

Utilitzeu el diàleg Barres d'error a les X o Y per a mostrar barres d'error als diagrames 2D.

Si hi ha un element d'una sèrie de dades seleccionat, aquesta ordre només s'aplica a aquesta sèrie de dades. Si no hi ha cap element seleccionat, l'ordre s'aplica a totes les sèries de dades.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Insereix - Barres d'error a les X o Insereix - Barres d'error a les Y (Diagrames)


Una barra d'error és una línia indicadora que s'estén per l'interval que va des de x o y - ValorErrorNegatiu fins a x o y + ValorErrorPositiu. Aquí, x o y és el valor del punt de dades. Si heu seleccionat «desviació estàndard», x o y serà el valor mitjà de la sèrie de dades. ValorErrorNegatiu i ValorErrorPositiu són les quantitats calculades per la funció de la barra d'error o ofertes de manera explícita.

Icona de nota

L'ordre de menú Insereix - Barres d'error a les X o Y només està disponible per a diagrames 2D.


Categoria d'error

A l'àrea Categoria d'error podeu seleccionar els diferents modes de visualització per a la categoria d'error.

Cap

No es mostra cap barra d'error.

Valor constant

Displays constant values that you specify in the Parameters area.

Percentatge

Displays a percentage. The display refers to the corresponding data point. Set the percentage in the Parameters area.

Funcions

Selecciona una funció per calcular les barres d'error.

Error estàndard: mostra l'error estàndard.

Variance: Displays the variance calculated from the number of data points and respective values.

Standard Deviation: Displays the standard deviation (square root of the variance). Unlike other functions, error bars are centered on the mean.

Error Margin: Displays the highest error margin in percent according to the highest value of the data group. Set the percentage in the Parameters area.

Interval de cel·les

Feu clic a Interval de cel·les i especifiqueu l'interval del qual s'han d'extreure els valors positius i negatius de les barres d'error.

De la taula de dades

En un diagrama amb dades pròpies, els valors de la barra d'error es poden introduir a la taula de dades del diagrama. El diàleg Taula de dades mostra columnes addicionals anomenades Barres d'error a les X o Y positives i Barres d'error a les X o Y negatives.

El mateix valor per a totes dues

Activeu aquesta opció per a utilitzar els valors d'error positiu també com a valors d'error negatiu. Només podreu modificar el valor del quadre «Positiu (+)». Aquest valor es copiarà automàticament al quadre «Negatiu (-)».

Indicador d'error

Indica l'indicador d'error.

Positiu i negatiu

Mostra les barres d'error positiu i negatiu.

Positiu

Mostra només les barres d'error positiu.

Negatiu

Mostra només les barres d'error negatiu.