Filtre: aplicació de filtres avançats

  1. Copieu les capçaleres de columna dels intervals del full que s'han de filtrar en una àrea buida del full, i després introduïu els criteris per al filtre en una fila sota les capçaleres. Les dades organitzades horitzontalment en una fila sempre es connectaran de manera lògica amb el booleà AND, i les dades ordenades verticalment en una columna, amb el booleà OR.

  2. Una vegada hàgiu creat una matriu del filtre, seleccioneu els intervals del full que vulgueu filtrar. Obriu el diàleg Filtre avançat des de Dades - Filtre - Filtre avançat i definiu les condicions del filtre.

  3. Després feu clic a D'acord i veureu que només continuen visibles les files del full original els continguts de les quals coincideixen amb els criteris de cerca. La resta de files s'amagaran temporalment i podreu fer que tornin a aparèixer amb l'ordre Format ▸ Fila ▸ Mostra.

Exemple

Carregueu un full de càlcul amb un nombre gran de registres. En aquest exemple s'utilitza un document fictici de Facturació, però també podeu utilitzar qualsevol altre document. El document té el format següent:

A

B

C

D

E

1

Mes

Estàndard

Empresa

Luxe

Suite

2

Gener

125600

200500

240000

170000

3

Febrer

160000

180300

362000

220000

4

Març

170000

etcètera...


Copieu la fila 1 amb les capçaleres de les files (noms dels camps), fins a la fila 20, per exemple. Introduïu les condicions del filtre enllaçades amb OR a les files 21, 22, etcètera.

A

B

C

D

E

20

Mes

Estàndard

Empresa

Luxe

Suite

21

Gener

22

<160000


Indiqueu que només es mostraran les files que tinguin el valor Gener a les cel·les Mes OR un valor per sota de 160000 a les cel·les Estàndard.

Trieu Dades - Filtre - Filtre avançat, i després seleccioneu l'interval A20:E22. Després de fer clic a D'acord, només es mostraran les files filtrades. La resta de files s'amagaran a la visualització.