Utilització d'escenaris

Un escenari del LibreOffice Calc és un conjunt de valors d'una cel·la que es poden utilitzar als càlculs. Assigneu un nom a cada escenari del full. Definiu diversos escenaris al mateix full, cadascun amb valors diferents a les cel·les. A continuació podeu commutar fàcilment els conjunts de valors de la cel·la a partir del nom i observar immediatament els resultats. Els escenaris són una eina per verificar les preguntes "què passa si".

Creació dels vostres propis escenaris

Per a crear un escenari, seleccioneu totes les cel·les que proporcionen les dades per a l'escenari.

  1. Select the cells that contain the values that will change between scenarios. To select multiple cells, hold down the key as you click each cell.

  2. Trieu Eines - Escenaris. Apareixerà el diàleg Crea un escenari.

  3. Introduïu un nom per a l'escenari nou i no canvieu els valors per defecte de la resta de camps. Tanqueu el diàleg fent clic a D'acord. L'escenari nou s'activarà automàticament.

Utilització d'escenaris

Els escenaris també es poden seleccionar en el Navegador:

  1. Obriu el Navegador amb la icona Navegador icona del Navegador de la barra Estàndard.

  2. Click the Scenarios icon Scenarios icon in the Navigator.

Al Navegador, veureu els escenaris que s'han definit amb els comentaris que es van introduir en crear-los.

Icona de nota

Si voleu saber quins són els valors de l'escenari que afecten altres valors, trieu Eines - Detectiu - Rastreja les dependències. Veureu fletxes dirigides a les cel·les que depenen directament de la cel·la actual.