Impressió de files o columnes a totes les pàgines

Si teniu un full molt llarg que s'imprimirà en diverses pàgines, podeu establir quines files o columnes s'han de repetir a cada pàgina impresa.

As an example, If you want to print the top two rows of the sheet as well as the first column (A) on all pages, do the following:

 1. Trieu Format ▸ Àrees d'impressió ▸ Edita. Apareixerà el diàleg Edita les àrees d'impressió.

 2. Feu clic a la icona que apareix a l'extrem dret de l'àrea Files per repetir.

  El diàleg es redueix per tal que pugueu veure més espai del full.

 3. Seleccioneu les dues primeres files. Per a aquest exemple, feu clic a la cel·la A1 i arrossegueu la busca fins la cel·la A2.

  Al diàleg reduït veureu $1:$2. Ara les files 1 i 2 es poden repetir.

 4. Feu clic a la icona que apareix a l'extrem dret de l'àrea Files per repetir. El diàleg es tornarà a restaurar.

 5. Si també voleu que la columna A es repeteixi, feu clic a la icona de l'extrem dret de l'àrea Columnes per repetir.

 6. Feu clic a la columna A (no a la capçalera de la columna).

 7. Torneu a fer clic a la icona que apareix a l'extrem dret de l'àrea Columnes per repetir.

Icona de nota

Les files que cal repetir són files del full. Podeu definir les capçaleres i els peus de pàgina perquè s'imprimeixin a cada pàgina d'impressió de manera independent a Format ▸ Pàgina.