Introducció d'un nombre amb zeros inicials

Hi ha diverses maneres d'introduir enters que comencen amb un zero:

Si voleu aplicar un format numèric a una columna de nombres en format de text (per exemple, perquè el text "000123" es converteixi en el nombre "123"), feu el següent:

  1. Seleccioneu la columna on els dígits es troben en format de text. Definiu el format de cel·la a la columna com a "Nombre".

  2. Trieu Edita ▸ Cerca i reemplaça

  3. In the Find box, enter ^[0-9]

  4. In the Replace box, enter &

  5. Activeu Expressions regulars.

  6. Activeu Només en la selecció.

  7. Feu clic a Reemplaça-ho tot.