Selecció de temes per als fulls

El LibreOffice Calc incorpora un conjunt de temes de formatació predefinits que podeu aplicar als fulls de càlcul.

No es poden afegir temes al Calc ni tampoc no es poden modificar. No obstant això, sí que en podeu modificar els estils després d'aplicar-los a un full de càlcul.

Abans de formatar un full amb un tema heu d'aplicar com a mínim un estil de cel·la personalitzat a les cel·les del full. Després podeu canviar la formatació de les cel·les seleccionant i aplicant un tema en el diàleg Selecció de temes.

To apply a custom cell style to a cell, you can open the Styles window and, in its lower list box, set the Custom Styles view. A list of the existing custom defined cell styles will be displayed. Double click a name from the Styles window to apply this style to the selected cells.

Aplicació d'un tema a un full de càlcul:

 1. Feu clic a la icona Seleccioneu els temes de la barra Eines.

  Icona

  Seleccioneu els temes

  The Theme Selection dialog appears. This dialog lists the available themes for the whole spreadsheet and the Styles window lists the custom styles for specific cells.

 2. Al diàleg Selecció de temes seleccioneu el tema que vulgueu aplicar al full de càlcul.

 3. Feu clic a D'acord

  Tan bon punt seleccioneu un altre tema en el diàleg Selecció de temes s'aplicaran algunes de les propietats de l'estil personalitzat al full de càlcul actual. Les modificacions es veuran immediatament al full de càlcul.