Edició de taules dinàmiques

Feu clic a un dels botons de la taula dinàmica i manteniu premut el botó del ratolí. Apareixerà un símbol especial al costat de la busca del ratolí.

Podeu alterar l'ordre de les columnes arrossegant el botó a una posició diferent de la mateixa fila. Per canviar una columna per una fila, arrossegueu un botó a la vora esquerra de la taula dins l'àrea dels encapçalaments de fila.

En el diàleg Taula dinàmica podeu arrossegar un botó a l'àrea Camps de pàgina per a crear un botó i un quadre de llista a la part superior de la taula dinàmica generada. El quadre de llista es pot utilitzar per a filtrar la taula dinàmica pels continguts de l'element seleccionat. Podeu utilitzar l'opció d'arrossegar i deixar anar dins de la taula dinàmica generada per a utilitzar un altre camp de pàgina com a filtre.

Per suprimir un botó de la taula, arrossegueu-lo fora de la taula dinàmica. Allibereu el botó del ratolí quan la busca del ratolí situada dins del full esdevingui una icona de "no permès". El botó se suprimirà.

Per editar la taula dinàmica, feu clic a una cel·la dins de la taula dinàmica i obriu el menú contextual. Al menú contextual trobareu l'ordre Edita el format, que obre el diàleg Taula dinàmica per a la taula dinàmica actual.

A la taula dinàmica podeu utilitzar les funcions d'arrossegar i deixar anar o les ordres retalla/enganxa per reorganitzar l'ordre dels camps de dades.

Podeu assignar noms de visualització personalitzats als camps, als membres del camp, als subtotals (amb algunes restriccions) i a les sumes totals dins les taules dinàmiques. Per assignar un nom de visualització personalitzat a un element, sobreesciviu el nom original per un altre.

Obre un fitxer amb un exemple: