Definició dels colors de fons o dels gràfics de fons

Podeu definir un color de fons o utilitzar un gràfic com a fons per als intervals de cel·les del LibreOffice Calc.

Aplicació d'un color de fons a un full de càlcul del LibreOffice Calc

  1. Seleccioneu les cel·les.

  2. Trieu Format ▸ Cel·les (o bé Formata les cel·les al menú contextual).

  3. A la pestanya Fons, seleccioneu el color de fons.

Gràfics per al fons de les cel·les

  1. Trieu Insereix - Imatge - Des d'un fitxer.

  2. Seleccioneu el gràfic i feu clic a Obre

    El gràfic s'inserirà ancorat a la cel·la actual. Podeu moure i canviar d'escala el gràfic com preferiu. Al menú contextual podeu utilitzar l'ordre Organitza - Al fons per situar el gràfic al fons. Per seleccionar un gràfic que s'hagi situat al fons, utilitzeu el .