Reconeixement dels noms com a adreces

Podeu utilitzar cel·les amb text per referir-vos a les files o columnes que contenen les cel·les.

Full de càlcul d'exemple

Al full de càlcul d'exemple, podeu utilitzar la cadena 'Columna 1' en una fórmula per referir-vos a l'interval de cel·les de B3 a B5, o bé 'Columna 2' per a l'interval de cel·les de C2 a C5. També podeu utilitzar 'Fila 1' per a l'interval de cel·les de B3 a D3, o bé 'Fila 2' per a l'interval de cel·les de B4 a D4. El resultat d'una fórmula que utilitzi un nom d'una cel·la, per exemple, SUMA('Columna 1'), serà 600.

Aquesta funció està activada per defecte. Per desactivar-la, trieu ▸ LibreOffice Calc ▸ Càlcul i desactiveu la casella de selecció Cerca automàticament les etiquetes de columna i fila.

Icona de consell

If you want a name to be automatically recognized by Calc, the name must start with a letter and be composed of alphanumeric characters. If you enter the name in the formula yourself, enclose the name in single quotation marks ('). If a single quotation mark appears in a name, you must enter a backslash in front of the quotation mark, for example, 'Harry\'s Bar'.