funció CSCIM

Retorna la cosecant d'un nombre complex.La cosecant d'un nombre complex es pot expressar:

csc(a+bi)=1/sin(a+bi)

The result is presented in the string format and has the character "i" or "j" as an imaginary unit.

Icona de nota

Aquesta funció forma part de l'estàndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versió 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Sintaxi

COSIM("NombreComplex")

Nombre_complex és un nombre complex del qual s'ha de calcular la cosecant.

Icona de nota

A complex number is a string expression resulting in the form "a+bi" or "a+bj", where a and b are numbers.
If the complex number is actually a real number (b=0), then it can be either a string expression or a number value.


Icona d'avís

La funció retorna sempre una cadena que representa un nombre complex.
Si el resultat és un nombre complex amb una de les parts (a o b) igual a zero, aquesta part no es mostra.


Exemples

=IMCSC("4-3i")
returns -0.0754898329158637-0.0648774713706355i.

=IMCSC(2)
returns 1.09975017029462 as a string. The imaginary part is equal to zero, so it is not displayed in the result.

Obre un fitxer amb un exemple:

funció CSCHIM, funció SECIM, funció SECHIM